Πληντύριο αυτοκινήτων (πλύσιμο στο χέρι!)

Πλύσιμο ..

.. στο χέρι!

Πλύσιμο ..

.. στο χέρι!

Πλύσιμο ..

.. στο χέρι!

Πλύσιμο ..

.. στο χέρι!

Πλύσιμο ..

.. στο χέρι!

Πλύσιμο ..

.. στο χέρι!

Πλύσιμο ..

.. στο χέρι!